SEARCH THE BLOG:
14
Jun-2013

Dannelse af Kerið

Dansk   /  

right3Man mente tidligere at Kerið var et eksplosionskrater. Eksplosionskratere opstår ved eksplosionsudbrud der kan danne dybe kraterkedler. Udforskningen af Grímsnes har ikke afsløret noget vulkansk askelag der kan henføres til et eksplsionsudbrud i Kerið. Nu mener vulkanologerne snarest at Kerið oprindelig har været et ret stort slaggekrater, og det står klart op mod halvdelen af lavaen fra Tjarnarhólar stammer fra Kerið. Krateret i dets nuværenda form er sansynligis dannet ved at en kedel med magma under krateret er blevet udtømt ved slutningen af udbruddet, og det har bevirket jordfald. Under et vist niveau, grundvandsniveauet, er huler og sprækker i fjeldet fyldt med vand, grundvand. Søen i Kerið har intet afløb, overfladen svarer til grundvandsniveauet, og den stiger og falder i takt med det. Krateret er altså en slags vindue ned til grundvandet.

0

 likes / 0 Comments
Share this post:

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec